ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
  სენაკის მუნიციპალიტეტი 
  ხობის მუნიციპალიტეტი 
  აბაშის მუნიციპალიტეტი 
  მარტვილის მუნიციპალიტეტი 
  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 
  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 
  მესტიის მუნიციპალიტეტი 
  ქალაქი ფოთი