სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მოსახლეობის რაოდენობა

სამეგრელო-ზემო სვანეთი  – 466,100
აბაშის მუნიციპალიტეტი  – 28,707
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი  – 167,760
მარტვილის მუნიციპალიტეტი  – 44,627
მესტიის მუნიციპალიტეტი  – 14,248
სენაკის მუნიციპალიტეტი  – 52,112
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი  –  30,124
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი  – 40,133
ხობის მუნიციპალიტეტი  – 41,240
ქალაქი ფოთი  – 47,149